Μεθοδολογία
Home

 

 

Up
Μεθοδολογία
Δαπεδα-Δρόμοι
Φυλλάδια / Ταινίες
Φωτό έργων
Ποιότητα Δαπέδου
Σεμινάρια
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία

 

 

 

    Ένα τυπικό συγκρότημα σφαιροβολής  αποτελείται από την "βασική μηχανή" και την "απορροφητική μηχανή" πολλαπλών φίλτρων (στο βάθος δεξιά) η οποία αναρροφά και καθαρίζει τον αέρα, μέσω του εύκαμπτου αγωγού που τις ενώνει

Και οι δύο μηχανές ηλεκτροδοτούνται είτε από 3φασική diezelογεννήτρια είτε από εργοστασιακή μπρίζα 400V-63Α 4πολική ή 5πολική

 

 

 

Σφαιροβολή ή Σφαιριδιοβολή =  μεθοδολογία παρεμφερής με την αμμοβολή, αλλά χωρίς χρήση πεπιεσμένου αέρα.

Για την επιτάχυνση και βολή των ατσαλοσφαιριδίων  (διαμέτρου 0,8mm - 2,00mm αναλόγως της εκάστοτε εργασίας) χρησιμοποιούνται ειδικές ταχύστροφες φυγοκεντρικές κεφαλές  που «βάλουν» τα ατσαλοσφαιρίδια με πολύ μεγάλη ταχύτητα σε μορφή "βεντάλιας" και όχι συγκεντρωτικού κώνου όπως στην τυπική αμμοβολή.

 

 

 Τα ατσαλοσφαιρίδια (με κόκκινο χρώμα στο σχήμα) χτυπούν υπό γωνία την προς καθαρισμό επιφάνεια, αναπηδούν και συλλέγονται από την μηχανή μαζί με την σκόνη  και με το υλικό που έχει αφαιρεθεί από το δάπεδο.  (όπως: παλιά χρώματα, κόλλες, σκουριές, σαθρές τσιμεντοκονίες, σκασμένα βιομηχανικά δάπεδα κλπ)  (με πράσινο χρώμα στο σχήμα)

Το υλικό φιλτράρεται από ειδική απορροφητική διάταξη, συλλέγεται σε σφραγισμένο δοχείο και στο περιβάλλον βγαίνει μόνον καθαρός αέρας.

Ο χώρος εργασίας είναι απολύτως καθαρός από σκόνες & βρωμιές, και δεν απαιτείται (πολλαπλό) σκούπισμα όπως με τις άλλες μεθοδολογίες. π.χ τριβεία, μηχανές μωσαϊκού κλπ.

 

αριστερά φαίνεται η "φτερωτή" η οποία περιστρεφόμενη με πολύ υψηλούς ρυθμούς περιστροφής, "βάλει" τα ατσαλοσφαιρίδια υπ' μορφή "βεντάλιας

 

 

Με δεδομένο ότι τα ατσαλοσφαιρίδια βάλλονται υπό μορφή βεντάλιας και όχι συγκεντρωτικά, όπως με τα μπέκ αμμοβολής, είναι προφανές ότι παρέχεται εξαιρετικά μεγάλη παραγωγικότητα σε σχέση με την τυπική διαδικασία αμμοβολής

Αναλόγως της υφής και σκληρότητας του δαπέδου και της ζητούμενης ποιότητας μικροεκτράχυνσης καθώς και των ρυθμίσεων της μηχανής, η παραγωγή καθαρής και μικρο_πορώδους επιφάνειας είναι δυνατόν να φθάσει τα 3.000m2 την ημέρα

Η μέθοδος είναι ταχύτατη και πολύ μεγάλης παραγωγικότητας, απολύτως φιλική στο περιβάλλον και στους εργαζόμενους, Δεν δημιουργείται σκόνη, Δεν αφήνει κατάλοιπα,  Δεν χρησιμοποιούνται χημικά, Δεν χρειάζεται σκούπισμα ή πλύσιμο, Δεν απαιτούνται κομπρεσέρ αέρα και το δάπεδο είναι αμέσως έτοιμο για αστάρωμα 

 

Η μέθοδος σφαιροβολής είναι κατάλληλη για χρήση σε πολύ τραχιά δάπεδα όπως π.χ τα βοτσαλωτά ή ψηφιδωτά καθώς και σε ανώμαλα δάπεδα  με προεξοχές ή εσοχές, διότι λόγω της βολής των ατσαλοσφαιριδίων, αυτά έχουν την δυνατότητα προσκρούσουν σε όλες τις επιφάνειες ασχέτως επιπεδότητας ή τραχύτητας του δαπέδου.

 

 

Η σφαιροβολή δεν λειαίνει τα δάπεδα ούτε μπορεί να εξομαλύνει προεξοχές των, και το μεγάλο πλεονέκτημά της μεθόδου είναι ότι μπορεί να 'παρακολουθήσει" όλες τις ιδιομορφίες του δαπέδου και να καθαρίσει όλες τις "κοιλάδες" και αρμούς του δαπέδου, ώστε να εξασφαλιστεί η πρόσφυση των ασταριών, εν αντιθέσει με τα τριβεία που τρίβουν μόνον τις κορυφές των προεξοχών των δαπέδων και αφήνουν τις κοιλάδες παντελώς ανεπεξέργαστες, με αποτέλεσμα την μειωμένη πρόσφυση των ασταριών. 

 

 


 

Η μέθοδος “Σφαιροβολής” αντικαθιστά τις έως σήμερα εφαρμοζόμενες ΜΗ παραγωγικές μεθόδους  

 -   καταργεί την σκόνη

-   εξασφαλίζει ανοιχτό μικρο_πορώδες

-   αυξάνει την πρόσφυση και αντοχή των νέων βαφών

- εξασφαλίζει άριστη αγκύρωση των συστημάτων πολυουρίας, εποξειδικών, πολυουρεθανικών, μεθακριλικών καθώς και των ρητινούχων τσιμεντοειδών γεμισμάτων

-   είναι ταχύτατη διαδικασία

-  αφαιρεί παλαιά & φθαρμένα εποξειδικά δάπεδα ή βαφές ή διαγραμμίσεις

Επιπλέον μπορεί από μόνη της να προσδώσει αντιολισθητικές ιδιότητες σε ράμπες Garage, μάρμαρα, μωσαϊκά ή γενικά ολισθηρές επιφάνειες δαπέδων.

Πέραν από την άριστη ποιότητα "μικρο_αγριέματος" της επιφάνειας, η διαδικασία είναι πάρα πολύ γρήγορη και το αστάρωμα μπορεί να αρχίσει ΑΜΕΣΩΣ μετά την διέλευση της μηχανής, διότι αποδίδεται αμέσως καθαρή επιφάνεια χωρίς παιπάλη (λεπτή σκόνη) και επιπλέον δεν υπάρχει γενικά σκόνη σε αιώρηση στον χώρο, οπότε υπάρχει όφελος   α) για τον χειριστή    β) για τα υπόλοιπα συνεργεία του χώρου και   γ) δεν επικάθεται σκόνη στο νεο_διαστρωθέν δάπεδο.

 

 

 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΗ  -  Ζήσιμος Ιωάννης        www.sfairovoli.gr     mail: info@sfairovoli.gr
Παροχή υπηρεσιών σφαιροβολής βιομηχανικών δαπέδων & Ασφαλτοταπήτων
Γρηγ. Κυδωνιών 14  -  171.23  Ν. Σμύρνη Αττικής  -  τηλ: 210-93.15.435  -  fax: 210-93.15.513