Σεμινάρια
Home

 

 

Up
Μεθοδολογία
Δαπεδα-Δρόμοι
Φυλλάδια / Ταινίες
Φωτό έργων
Ποιότητα Δαπέδου
Σεμινάρια
Συνδέσεις (Links)
Επικοινωνία

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Η ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΗ διεξάγει σεμινάρια και ημερίδες σε όλες τις ενδιαφερόμενες ομάδες τεχνικών / μηχανικών / στελεχών / Δημοσίων λειτουργών κλπ

Όλα τα Σεμινάρια είναι αμιγώς τεχνικά και όχι εμπορικά

 

Το 2013 Ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία θεωρητικό και πρακτικό σεμινάριο σε ~25 αμμοβολιστές της ζώνης του Περάματος σε διαδικασίες "Αμμοβολής"  "Υδροβολής" "Σφαιροβολής" και καθαρισμού ελασμάτων διάρκειας 150Ωρών.  Αντίστοιχο πρόγραμμα εκπαίδευσης έγινε και το 2015.

 

οι "Μαθητές" (έμπειροι τεχνίτες άνω των 50 ετών όλοι τους!!) κατά την άσκηση της Υδροβολής

 

 

αναμνηστική Φωτογραφία μέρους των εκπαιδευμένων.

 

Τους ευχαριστώ ΠΟΛΥ γιατί έμαθα περισσότερα απ' όσα τους δίδαξα.

 

Έμεινα έκπληκτος από την τακτική προσέλευσή τους (κουρασμένοι μετά την δουλειά), τις στοχευμένες απορίες, τη  πραγματική φιλομάθειά τους και το ήθος των ανδρών.

Πραγματικό παράδειγμα για πολλούς σπουδάζοντες νέους

 

 

 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΑ

-  Μηχανικοί :  ( Μηχανολόγοι, Αρχιτέκτονες, Δομικοί, Ναυπηγοί, Οδοποιοί, Συγκοινωνιολόγοι,  Περιβαλλοντολόγοι, Χημικοί κλπ)

-  Τοπικοί Σύλλογοι μηχανικών

-  Τοπικοί σύλλογοι Δημόσιων υπηρεσιών:

(Σύλλογος Εποπτών Δημόσιας Υγείας),

(Σύλλογος Εποπτών Ασφάλειας της Εργασίας) κλπ

-  Τεχνικοί Ασφαλείας βιομηχανιών – βιοτεχνιών

-  Φοιτητές ΑΕΙ

-  Φοιτητές ΤΕΙ

-  Εργοληπτικές ή κατασκευαστικές Εταιρίες

-  Εταιρίες ειδικών κατασκευών ή εμπορίας ειδικών υλικών

 


ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ      Αναλόγως του πλήθους και τις ειδικότητας των ενδιαφερομένων είναι δυνατόν να διεξαχθούν:

α) στις εγκαταστάσεις μας

β) σε ενοικιασμένη αίθουσα ξενοδοχείου

γ) στο αμφιθέατρο της εκάστοτε σχολής       

δ) ενδοεπιχειρισιακά στον χώρο σας

ε) σε αίθουσα της (δημόσιας) υπηρεσίας σας ή του συλλόγου σας

 

 ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Σχεδόν σε όλη την Ελλάδα.  

 

 ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΗ  -  Ζήσιμος Ιωάννης        www.sfairovoli.gr     mail: info@sfairovoli.gr
Παροχή υπηρεσιών σφαιροβολής βιομηχανικών δαπέδων & Ασφαλτοταπήτων
Γρηγ. Κυδωνιών 14  -  171.23  Ν. Σμύρνη Αττικής  -  τηλ: 210-93.15.435  -  fax: 210-93.15.513